top of page
Positive Futures Anchor
man-commuting-by-tram-adult-passenger-looking-out-2022-04-20-03-13-14-utc-min (1)_edited.j

Gwasanaeth Di-Waith

Cymorth Mentora Chefnogaeth â chyflogadwyedd

OoWS Flyer

Taith Tuag at Bennod Newydd

-_2016_12_13_-_oows_-_29231_Healthy_Working_Wales_logo_out_work_service_yellow_outline_cop
funded_by_welsh_gov-removebg-preview.png
 
Mae’r Gwasanaeth Di-waith yn darparu cymorth mentora a chyflogadwyedd i bobl sy’n gwella o gamddefnyddio sylweddau a/neu salwch meddwl ac yn gweithio gyda chyflogwyr sydd eisiau cynnig cyfleoedd, fel hyfforddiant, lleoliadau, datblygu sgiliau.

Gwarant Pobl Ifanc

Mae'r gwasanaeth yn rhan o’r Warant i Bobl Ifanc i sicrhau nad oes 'cenhedlaeth goll' yng Nghymru yn dilyn pandemig COVID-19.  Mae'n cofrestru pobl 16-24 oed nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) a rhai 25+ oed nad ydynt wedi bod yn chwilio am waith neu sydd wedi bod yn ddi-waith am fwy na 12 mis.

Cefnogaeth Ar Eich Cyflymder Eich Hun

Mae ein mentoriaid cymheiriaid profiadol yn cael profiad o adferiad ac iechyd meddwl ac yn gwybod am yr anawsterau sy'n ddod ganddo dyna pam mae ein cynllun cymorth wedi’i seilio ar gymryd camau bach.

Gwybodaeth Gwasanaeth


Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i; 

Rhanbarth Cwm Taf;
(Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tydfil & Bridgend)

Rhai 25 Oed a Hŷn:
Sydd wedi bod yn ddi-waith am fwy na 12 mis.

Rhai 16-24 Oed:
Nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.


Mae’r gwasanaeth hwn ar gyfer;
Y rheini sy’n cael trafferth dod o hyd i waith oherwydd eu hiechyd meddwl neu sy’n gwella ar ôl bod yn gaeth i gyffuriau ac alcohol ac sy’n dymuno dod o hyd i waith yn nes ymlaen.

-_2016_12_13_-_oows_-_29231_Healthy_Working_Wales_logo_out_work_service_yellow_outline_cop
funded_by_welsh_gov-removebg-preview.png
download.png
Dyma i'r Ddyddiau Gwell
bottom of page