top of page
Able Futures Anchor

_ Able Futures

Cymorth Iechyd Meddwl Yn y Gwaith

dwp.png

Service For Wales & South West England

Beth yw y gwasanaeth Able Futures?

Mae Able Futures yn wasanaeth cymorth iechyd meddwl a ddarperir gan Case-UK ledled Cymru a De-orllewin Lloegr ac a ariennir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i gynorthwyo llesiant meddwl I pobl mewn gwaith.

Welcome To Able Futures 23 (1)_page-0001.jpg

Able Futures Ffordd i Gefnogi

Mae gwasanaeth Able Futures yn cael ei ddarparu gan ein tîm o Ymgynghorwyr Adsefydlu Galwedigaethol (VRCs) cwbl gymwys sydd â blynyddoedd o brofiad yn helpu ein cyfranogwyr i gyflawni eu nodau llesiant.

 

Rydyn ni’n darparu technegau a strategaethau ymdopi wedi’u teilwra i’n cyfranogwyr gan eu helpu i gymryd rheolaeth yn ôl ar eu hiechyd meddwl mewn amgylchedd diogel heb farn wrth iddynt gymryd y camau nesaf ar eu taith.

Nid yw un dull yn addas i bawb, a dyna pam rydym yn darparu technegau a strategaethau ymdopi wedi'u teilwra i'n cyfranogwyr i'w helpu i reoli sefyllfaoedd yn well, i gyd mewn amgylchedd diogel heb farn.

Peidiwch â phoeni, Mae'r cyfan yn Gyfrinachol.

 

Cedwir eich cefnogaeth gydag Able Futures yn gyfrinachol oddi wrth unrhyw un gan gynnwys eich cyflogwr, hyd yn oed os mai nhw wnaeth eich cyfeirio.

Mae Case-UK hefyd yn cydymffurfio ag ISO27001 felly mae eich gwybodaeth yn ddiogel.

"Fe wnaeth Able Futures adeiladu I yn ôl i’r pwynt fy mod yn teimlo’n ddigon cryf i adeiladu fy mywyd eto. Dydw i ddim yn gwybod ble byddwn i hebddyn nhw ar hyn o bryd”

 

David - I.T Officer for a Private Company In Wales

team-portrait-of-multi-ethnic-warehouse-workers-l-2023-11-27-05-08-38-utc-Photoroom (1)_ed
Able Futures White XL-01.png
dwp.png

Beth allaf ei ddisgwyl yn ystod fy gefnogaeth?

Cynllun Cefnogi Sy'n Siwtio Chi

 

Ar ôl i'ch atgyfeiriad gael ei gymeradwyo, bydd un o'n VRCs yn cysylltu â chi i greu cynllun cymorth 6 i 9 mis wedi'i deilwra sy'n cyd-fynd â'ch anghenion iechyd meddwl.

 

Cefnogaeth Un i Un

Yn ystod eich amser ar y rhaglen Able Futures bydd eich VRC a neilltuwyd i chi yn cadw cyswllt rheolaidd dros y ffôn i weld sut rydych chi'n ymdopi wrth gynnig arweiniad a chefnogaeth.

Eich Lles Mewn Ffocws

Wrth i chi barhau trwy eich taith gefnogaeth gyda ni bydd eich VRC yn adolygu eich cynnydd lles i sicrhau eich bod mewn lle da o gymharu â'ch cyn-gymorth iechyd meddwl.

Sut i Gofrestru a Chymhwysedd

Mae Gwasanaeth Hwn Ar Gael I'r Rhai Sydd;

Yn 16 oed neu drosodd

 

Mewn Cyflogaeth neu ar Brentisiaeth

 

Yn Byw Yng Nghymru neu De Orllewin Lloegr

Mae’r gwasanaeth hwn ar gyfer y rhai sy’n cael trafferth gyda’u hiechyd meddwl tra mewn cyflogaeth neu ar brentisiaeth ac sy’n dymuno ceisio cymorth iechyd meddwl.

Cofrestru

https://able-futures.co.uk/mental-health-support-for-individuals/apply-for-able-futures

 

 

 

Cysylltwch Heddiw

 

02921 676213 (Llinellau'n Agor Llu-Gwe 9am-4pm)

 

Ddim yn barod i alw ar hyn o bryd?

 

Defnyddiwch Ein Ffurflen Gyswllt (Isod) A Byddwn Yn Ôl At Chi.

Dyma i'r Ddyddiau Gwell
bottom of page