top of page
Positive Futures Anchor

Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith

Cefnogaeth Lles i'r Cyflogedig

Ar gyfer Caerdydd a'r Fro, Cwm Taf Morgannwg a Gwent

27432_Healthy Working Wales logo_in work support_OUTLINED-PhotoRoom.png
funded_by_welsh_gov-removebg-preview.png

This Service is Funded By The Welsh Government.

Mynediad Am Ddim I
Therapi Galwedigaethol, Seicolegol a Chorfforol

Wedi’i ddarparu gan bartneriaeth Positive Futures o Case-UK a RedDot365, mae’r Gwasanaeth Mewn Gwaith yn darparu ymyriadau therapiwtig o safon, gan helpu i leihau effaith materion iechyd yn y gweithle drwy;
 
Seicotherapi, Ffisiotherapi A Therapi Galwedigaethol ar gyfer Pobl Gyflogedig, Hunangyflogedig a Phrentisiaid.

Cefnogaeth Arbenigol Heb Gost I Chi

Mae’r Gwasanaeth Cymorth Mewn Gwaith yn cael ei ariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru ac yn dod heb unrhyw gost i chi na’ch sefydliad.

iWS HEADER-01.jpg

Peidiwch â Chadw
Eich Iechyd Aros.

Gwasanaethau IWS a Gynigir

Mae'r wasanaethau a restrir isod yn cael eu hariannu'n gan Lywodraeth Cymru.

Gwasanaethau Therapi Corfforol

Asesiad a Diagnosis Ffisiotherapi

Therapi Llaw & Triniaeth ar y Cyd

Tylino Meinwe Meddal a Thylino Chwaraeon

Aciwbigo a Nodi Sych

Therapi Siocdon

Rhaglenni Adfer Ymarfer Corff ac Adfer Gweithredol

Addysg a Chyngor Poen Cronig

Gwasanaethau Ffisiotherapi ac Adsefydlu Canser Arbenigol

Atgyfeirio Ar gyfer Delweddu a Barn Orthopedig

Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol

Asesiad a Chyngor Gweithfan

Adroddiadau Iechyd Galwedigaethol

Cyngor Cyhyrysgerbydol

Rhaglenni Adsefydlu Ôl-lawdriniaethol

Gwasanaethau Therapi Siecolegol

Ystod o Dechnegau Therapi Cwnsela

Gwybodaeth Cymhwysedd

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i'r;

Gyflogedig, Hunangyflogedig a Phrentisiaid.

Sy'n Byw Yn

Cardiff & The Vale

Cardiff, Vale of Glamorgan

 

Cwm Taf Morgannwg

Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf & Bridgend

 

Gwent

Blaenau Gwent, Torfaen, Caerphilly, Newport & Monmouthshire

Peidiwch â Chadw Eich Iechyd Aros.

bottom of page